ข่าวประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า

By The Bible Project | 01 Oct 2019

ข่าวประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า Description เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า “ข่าวประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า” ไหมครับ? ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project…

ดูวีดีโอ

พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า

By The Bible Project | 01 Oct 2019

พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า Description เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า “พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า” ไหมครับ? ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the…

ดูวีดีโอ

พระคัมภีร์คืออะไร

By The Bible Project | 01 Oct 2019

พระคัมภีร์คืออะไร Description พระคัมภีร์คืออะไร? ทำไมพวกคริสเตียนถึงชอบอ่านพระคัมภีร์? หนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกเขียนประมาณ 2000 ปีที่แล้วจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในทุกวันนี้ได้อย่างไร? เป็นคำถามที่ดีมากนะครับ และขอบคุณพระเจ้า ตอนนี้วีดีโอของ the…

ดูวีดีโอ