ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา?

คำถาม: ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา?

คำตอบ:
คำถามสั้นๆ นี้เป็นคำถามในบรรดาคำถามที่ลึกซึ้งมากที่สุดที่เคยมีการถามมาและไม่มีมนุษย์คนใดที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน พระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเราน่ารักหรือเพราะเราสมควรที่จะได้รับความรักของพระองค์ ถ้าอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นทางตรงกันข้ามสิ่งนั้นคือความจริง สถานภาพของมนุษยชาติตั้งแต่การล้มลงในความบาปเป็นหนึ่งในผู้ที่กบฏและไม่เชื่อฟัง เยเรมีย์ 17:9 อธิบายถึงสภาพภายในของมนุษย์ว่า “จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า” สิ่งที่อยู่ลึกสุดในใจของเรานั้นเสื่อมทรามมากโดยความบาปที่เราไม่รู้ถึงขอบเขตซึ่งเป็นบาปที่ทำให้เรามีมลทิน ในสถานภาพที่เป็นธรรมชาติของเรา เราไม่แสวงหาพระเจ้า เราไม่รักพระเจ้าและเราไม่ต้องการพระเจ้า โรม 3:10 – 12 นำเสนอสภาพธรรมชาติของผู้ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่อย่างชัดเจนว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า เขาทุกคนหลงผิดไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดี ไม่มีเลย” จะเป็นไปได้อย่างไรที่พระเจ้าซึ่งบริสุทธิ์ ชอบธรรมและสมบูรณ์แบบจะมารักสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนี้ การที่เราจะเข้าใจสิ่งนี้เราต้องเขาใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติและพระลักษณะของพระเจ้า

1 ยอห์น 4:8 และข้อ 16 บอกเราว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” ไม่มีการประกาศใดๆ ซึ่งมีขึ้นที่สำคัญไปกว่าสิ่งนี้คือพระเจ้าเป็นความรัก

นี่เป็นการประกาศที่ลึกซึ้ง พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่รักแต่พระองค์ทรงเป็นความรัก ธรรมชาติและจุดสำคัญของพระองค์คือความรัก ความรักนั้นซึมผ่านพระกายของพระองค์และกระจายไปยังพระลักษณะอื่นๆ ของพระองค์ แม้กระทั่งความโมโหและความโกรธของพระองค์ เพราะว่าธรรมชาติของพระองค์คือความรัก พระองค์จะต้องสำแดงความรัก ดังที่พระองค์แสดงพระลักษณะทั้งหมดของพระองค์เพราะการที่พระองค์กระทำเช่นนี้ก็เป็นพระสิริแด่พระองค์ การถวายพระสิริแด่พระเจ้าเป็นสิ่งที่สูงที่สุด ดียอดเยี่ยมและเป็นการกระทำที่สูงสุดในการกระทำทั้งหมด ฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วการถวายพระสิริแด่พระองค์เองคือสิ่งที่พระองค์ควรจะทำเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าสูงสุดและดียอดเยี่ยม พระองค์ทรงสมควรแก่พระสิริทั้งหมด

ในเมื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญของพระเจ้าที่จะรัก พระองค์สำแดงความรักของพระองค์โดยการใช้ความรักนี้กับคนที่ไม่สมควรได้รับซึ่งเป็นผู้ที่กบฏต่อพระองค์ ความรักของพระเจ้าไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แข็งแกร่ง อ่อนไหว โรแมนติก แต่เป็นความรักแบบอากาเป้ เป็นความรักของการเสียสละตัวเอง พระองค์แสดงความรักแห่งการเสียสละโดยการส่งพระบุตรของพระองค์ไปยังไม้กางเขนเพื่อจ่ายค่าราคาแก่บาปของเรา (1 ยอห์น 4:10) โดยการนำเราไปยังพระองค์ (ยอห์น 6:44) โดยการให้อภัยเราจากการที่เรากบฏต่อพระองค์ (เอเฟซัส 1:3 – 10) และโดยการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเรา (ยอห์น 14:16 – 17) ด้วยวิธีนั้นทำให้เรารักได้อย่างที่พระองค์ทรงรัก (ยอห์น 13:34 – 35) พระองค์กระทำเช่นนนี้ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเราไม่สมควรจะได้รับ “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8)

ความรักของพระเจ้านั้นเป็นส่วนตัว พระองค์รู้จักเราทุกคนเป็นส่วนตัวและรักเราเป็นส่วนตัว พระองค์เป็นรักที่ทรงพลังซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด ทำไมพระเจ้าถึงรักเรา ก็เพราะว่าสิ่งที่พระองค์เป็น “พระเจ้าเป็นความรัก”

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?