ทำไมคริสเตียนถึงอยากให้คนอื่นมารู้จักพระเจ้า

เพราะสิ่งที่มนุษย์เป็น และสิ่งที่พระเยซูทำ
→ มนุษย์เป็นอย่างไร?
“เพราะว่าทุกคนทำบาป …”
‭‭(โรม‬ ‭3:23‬)
คงยากที่คุณจะมั่นใจว่าเราไม่มีบาปเลย และบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และคงยากที่คุณจะมั่นใจได้ว่าถ้าสวรรค์มีอยู่จริงคุณจะได้ไปสวรรค์แน่นอนตราบใดที่เรายังมีความบาปอยู่ เพราะถ้าคุณไปสวรรค์ได้ ทั้งๆที่มีความบาปอยู่ ความยุติธรรมก็คงไม่มีอยู่จริง
และต่อให้คุณทำดีมากแค่ไหนก็ลบล้างบาปไม่ได้ ถ้าคุณขึ้นศาลเพราะความผิดบางอย่าง คุณไม่สามารถเอาความดีมาเป็นข้ออ้างให้ศาลลดโทษหรือมองข้ามความผิดของคุณได้ เพราะมันคนละส่วนกัน คุณอาจจะหมดศรัทธากับความยุติธรรมในโลก แต่รู้ไว้เถอะว่า ไม่มีอะไรสามารถซื้อหรือลดความยุติธรรมของพระเจ้าได้ พระองค์จะพิพากษาทุกคนอย่างยุติธรรม ถูกก็ว่าถูก ผิดก็ว่าผิด
→สิ่งที่พระเยซูทำคืออะไร?
“แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว”
‭‭(โรม‬ ‭3:24‬)
อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้คริสเตียนอยากให้คนอื่นมารู้จักพระเจ้า ก็เพราะสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อมนุษย์ทุกคน
แม้คุณจะต้องจบชีวิตลงด้วยการชดใช้ทุกอย่างตามการกระทำของคุณ แต่ด้วยความรักและพระคุณของพระเจ้าทำให้พระองค์จัดเตรียมการช่วยเหลือไว้สำหรับมนุษย์ คือพระองค์ได้ลงมาบนโลกเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราชื่อว่าพระเยซู มาเพื่อรับโทษชองความบาปแทนเราด้วยการตายบนไม้กางเขน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ทำให้เรารอดพ้นจากผลของบาปของเราได้
พระเยซูตรัสว่า… “คนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาป”
(มาระโก2:17)
คนป่วยที่พระเยซูพูดถึงไม่ใช่การป่วยด้านร่างกาย แต่เป็นด้านจิตวิญญาณที่มีความบาป และต้องจบชีวิตลงด้วยการรับผลของบาปนั้น
พระเยซูบอกว่า พระองค์มาบนโลกนี้เพื่อช่วยและรักษาคนที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังป่วยเป็นโรคบาปให้หายจากโรคบาปนี้ และมีชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์ด้านจิตวิญญาณตามที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้
หากคุณคือคนนั้นที่รู้ว่ากำลังป่วยเป็นโรคบาปนี้ คุณสามารถรับการรักษาจากพระเยซูได้
พระเจ้าไม่ได้รักคุณเพราะว่าคุณดีพอ แต่พระเจ้ารักคุณแม้ว่าคุณจะไม่ดีพอ
หากคุณอยากเข้าใจและรู้ความรักของพระเจ้ามากขึ้นลองหาพระคัมภีร์ไบเบิลสักเล่มมาอ่าน หรือทักมาเราได้ที่เพจ รู้จักพระเจ้า

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?