ผู้นำแบบไหนที่คุณอยากตาม?

ผู้นำบางคนก็น่าตามมากเหลือเกิน แต่บางคนก็…

ผู้นำแบบผู้รับใช้ / Servant Leader
คุณเคยเจอผู้นำแบบนี้ไหม?

#ผู้นำแบบผู้รับใช้เป็นอย่างไร?
Robert K. Greenleaf ได้พูดถึง servant leader
โดยเขาได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้ว่า ผู้นำแบบผู้รับใช้นั้น
จะต้องมีความรู้สึกอยากจะ #ช่วยเหลือผู้อื่นก่อน
และจากความรู้สึกดังกล่าว ทำให้อยากจะก้าวมาเป็นผู้นำ
โดยลักษณะของผู้นำแบบผู้รับใช้ คือ
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหรือ #ยกระดับผู้อื่น ในทีมของตน
และประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นทีมเดียวกัน
และทำให้ผู้ตามมั่นใจว่าตัวเองจะถูกพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็น ด้านอาชีพ ความรู้ ความเป็นอิสระ
หรือแม้กระทั่งสุขภาพและการพัฒนาด้านจิตใจ

แบบอย่างการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้จากพระเยซู
นำด้วยความ #รัก
นำด้วยความ #ถ่อม
นำด้วยความ #เชื่อฟัง ต่อผู้ที่มีอำนาจ
คุณสมบัติทั้งสิ้นล้วนมีอยู่ในชีวิตของพระเยซู

พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์
ในการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ พระองค์ตรัสว่า
ผู้นำในแบบที่ #คนส่วนใหญ่คิด คือ
การเป็นใหญ่เหนือคนอื่น

#แต่สำหรับพระเยซู พระองค์ทรงสอนสาวกของพระองค์ว่า
#หากใครอยากเป็นใหญ่ต้องรับใช้คนอื่น

พระเยซูทรงเรียกพวกเขามาตรัสว่า
“พวกท่านรู้อยู่ว่าบรรดาผู้ครอบครองของคนต่างชาติ
ย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือพวกเขา
และพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับเขา
ในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้น
แต่ถ้ามีใครต้องการเป็นใหญ่ในพวกท่าน
คนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติของท่าน
และถ้าใครต้องการจะเป็นนาย
คนนั้นจะต้องเป็นทาสของพวกท่าน…”
มัทธิว 20:25-27

แต่พระองค์ไม่ได้เพียงสอน
พระองค์ทรง #เป็นต้นแบบ ในการเป็น
“ผู้นำแบบผู้รับใช้”

พระองค์ทรงตรัสต่อว่า
“เหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ
#แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น
และให้ชีวิตของท่าน #เป็นค่าไถ่ คนจำนวนมาก”
มัทธิว 20:28

และพระองค์ไม่เพียงรับใช้ผู้คนเท่านั้น
พระองค์ยังทรงให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่มนุษย์
ออกมาความบาปด้วย

และนี่คือเหตุผลหลักที่พระองค์อยากให้คุณติดตามพระองค์
เพราะเป้าหมายหลักของพระเยซูที่พระองค์มาบนโลกนี้
เพื่อสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์
หากคุณอยากจะตามพระองค์หรืออยากรู้จักพระองค์มากขึ้น
คุณสามารถคอมเม้นท์ใต้โพสต์นี้หรือทักแชทมาพูดคุยกับเราได้

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.leadlikejesus.com/…/jesus-greatest-servant-lead…
https://www.longtunman.com/32302
https://www.cru.org/…/bl…/leadership/servant-leadership.html

#บาป #รอดพ้น #พระเยซู #คริสเตียน #ศาสนาคริสต์ #bible #พระคัมภีร์#พระเจ้า #พระเจ้า #รู้จักพระเจ้า #พระเจ้ารักคุณ #ประวัติศาสตร์ #ผู้นำ##ผู้นําที่ดี

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?