พระเจ้ากลัวโควิดไหม?

ทำไมโควิดถึงน่ากลัว?

เพราะโรคนี้ทั้ง #ติดง่าย และ #อันตรายถึงชีวิต ตอนนี้แทบจะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไม่ได้แล้ว เพราะทุกที่เสี่ยงหมด เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะติดเมื่อไหร่ และถ้าติดแล้ว เราจะเป็นหนักถึงขั้นเสียชีวิตไหม นี่แหละคือความน่ากลัวของโรคนี้
บางทีสิ่งที่เรากลัวอาจจะไม่ใช่โควิดก็ได้ แต่อาจเป็นความตายที่เป็นผลจากโควิด ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้เสียชีวิตสะสมมากถึง 1 หมื่นกว่าคนแล้ว แม้ความตายจะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ และรู้ว่าวันนึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรา แต่ก็คงทำใจลำบากถ้าจะต้องเผชิญกับมัน และแท้จริงแล้ว สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าโควิดก็คือ ความตายนี่แหละ
สำหรับคำถามที่ว่า #พระเจ้ากลัวโควิดไหม? จริงๆแล้วในพระคัมภีร์ไบเบิลไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้ เพราะในช่วงเวลาที่เรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลถูกบันทึกนั้น ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเหมือนทุกวันนี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่รู้จักโรคโควิด พระเจ้าทรงรู้จักโรคนี้เป็นอย่างดี และรู้ว่าวันนึงโรคนี้จะระบาดหนักในโลก
แต่เพื่อจะนำไปสู่คำตอบว่าพระเจ้ากลัวโควิดไหม? ขออนุญาตพูดตามความเห็นส่วนตัว ส่วนตัวคิดว่าพระเจ้าไม่กลัวโควิด เพราะความตายที่ว่าน่ากลัวยิ่งกลัวโควิด และอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคนี้น่ากลัว พระเจ้ายังเอาชนะและสามารถเผชิญกับมันได้

พระเจ้าชนะความตายอย่างไร?

“เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงร้องเสียงดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด” คนตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือและเท้า
และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “จงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิด”
‭‭ยอห์น‬ ‭11:43-44‬
มีอีกหลายเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงทำให้คนตายกลับมามีชีวิต รวมถึงการฟื้นคืนพระชนม?ของพระเยซูด้วยที่บ่งบอกว่า
ถ้าความตายที่น่ากลัวยิ่งกว่าโควิด พระเจ้ายังไม่กลัว แล้วโควิดล่ะ คุณคิดว่าพระเจ้ากลัวโควิดไหม?

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?