เป้าหมายของการเกิดมาบนโลกของพระเยซูคือการตาย

แม้เราทุกคนต้องตาย แต่คงจะไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อตายอย่างแน่นอน
ยกเว้นพระเยซู ที่ #การตาย คือ #เป้าหมายของพระองค์
“เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติคนอื่น และ
‭‭มาระโก‬ ‭10:45‬ ‭
พระเยซู #มาเกิดบน โลกนี้ #เพื่อตาย และมอบชีวิตของพระองค์ให้เป็น #ค่าไถ่ความผิดบาป ของเรามนุษย์ทุกคนบนโลก
พระเยซูตายเพื่อให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า
“เพราะว่าถ้าขณะที่เรายัง #เป็นศัตรู ต่อพระเจ้าเราได้ #กลับคืนดี กับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์”
‭‭โรม‬ ‭5:10‬
#พระเจ้าสร้างเราทุกคนมา และให้เราสามารถมีความสัมพันธ์ #ใกล้ชิดกับพระเจ้า เพื่อพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้ แต่ #ความบาป ที่เรามีทำให้ #เราถูกแยกขาดจากพระเจ้า หรือพูดง่ายๆคือ ความบาปทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าขาดลง เราถูกตัดขาดจากพระเจ้า และต้องรับ #ผลกรรม ตามการกระทำของเรา และไม่มีใครดีพอที่จะทำให้ตัวเองกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และรอดจากการรับผลของบาปได้เลย เราต้องการใครสักคนที่ดีพร้อมคือ #ไม่มีบาปเลย มาช่วยเรา เราทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลย นอกจากรอการช่วยเหลือจากใครสักคนที่สมบูรณ์แบบเพียงพอ
พระเยซูคือ #ผู้เดียวที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้น พระองค์จึงลงมาเกิดบนโลกในสภาพมนุษย์เหมือนกับเรา #เพื่อช่วยเรา
พระเยซูช่วยเราด้วยการสิ้นพระชนม์บนกางเขน เพื่อ #แบกรับโทษความบาป หรือชดใช้บาป #ทั้งหมด แทนเรา เพื่อให้เราไม่ต้องรับโทษบาปนั้น และสามารถ #กลับไปคืนดีกับพระเจ้าได้
แล้วคุณล่ะ… #คิดอย่างไรบ้าง กับการเกิดมาและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู???
ถ้าคุณอยากรู้จักชีวิตของพระเยซูมากขึ้น คุณสามารถทักแชทเข้าพูดคุยกับเรา และติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจของเราได้
พระเจ้าไม่ได้รักคุณเพราะว่าคุณดีพอ แต่พระเจ้ารักคุณแม้ว่าคุณจะไม่ดีพอ
หากคุณอยากเข้าใจและรู้ความรักของพระเจ้ามากขึ้นลองหาพระคัมภีร์ไบเบิลสักเล่มมาอ่าน หรือทักมาเราได้ที่เพจ รู้จักพระเจ้า

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?