รับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วทำไมต้องไปโบสถ์

 

 

รับเชื่อแล้ว ทำไมต้องไปโบสถ์

ทำไมเราต้องไปโบสถ์ (คริสตจักร) ด้วยนะ

 

เวลาเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว

เราจะแค่ เป็นผู้เชื่อลับ ๆ ไม่ได้หรือ?

 

เมื่อเราได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อแล้ว

หมายถึงเราได้ต้อนรับองค์พระคริสต์เข้ามาในใจเรา

ดังเช่น ชาวเลาดีเซียได้ต้อนรับพระองค์ (วิวรณ์ 3:20) ด้วยใจจริง

เราได้รับความรอดพ้นตามพระสัญญาที่พระเจ้า

ได้ตรัสไว้ในพระวจนะของพระองค์แล้ว (1ยอห์น 5:11-13) โดยความเชื่อ

เรารอดนั้นก็โดยพระคุณ และความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8-9) 

 

พระเจ้าทำส่วนของพระองค์คือให้เรารอด

แต่ส่วนเราที่ต้องรับด้วยความเชื่อนั้น

 

เราจะรู้และมั่นใจได้อย่างไร ว่าเรารอดพ้นแล้วจริง ๆ 

หรือเราแค่สำคัญผิดไป หรือถูกหลอก 

เรารอดแล้วพระเจ้าทรงย้ายเรามาในที่ปลอดภัยแล้ว 

แต่เรายังมี ฝ่ายศัตรูคือมารซาตาน ที่คอยช่วงชิงและล่อลวงทำลาย (ยอห์น 10:10) 

 

เราต้องการเพื่อน เราต้องการคนที่เชื่อเช่นเดียวกับเรา 

บางคนมีประสบการณ์มาก่อนเรา 

คนเหล่านี้คือคนที่พระเจ้าวางเขาไว้ให้เติมเต็มในชีวิตของเรา

เขาจะแนะนำเรา และเป็นเครื่องมือ 

เป็นทางแห่งพระพรที่พระเจ้าจะให้เรา (ผ่านทางพวกเขา) 

 

พระเจ้ามักเก็บของขวัญสำคัญ ๆ ไว้ให้ท่านในที่แห่งนี้

โดยผ่านมือของพี่น้องในคริสตจักรนี่แหละ

ให้ท่านไปถามเอาเถอะครับท่านจะพบอย่างน้อยหนึ่งอย่าง (1เปโตร4:10) 

 

ข้าพเจ้าไปคริสตจักรครั้งแรก

ก็ไปแสดงตัวกับ ผู้นำคริสตจักร (เขาเรียกว่า ผู้ปกครอง หรือศิษยาภิบาล) 

เขาดีใจกันมาก อาจจะดูเหมือนญาติพี่น้องที่หายไปนานไม่ได้พบกันปานนั้น 

และพวกเขาก็ดูจริงใจไม่ได้หวังได้อะไรจากเรา 

มิหนำคอยให้ความช่วยเหลือตลอด

พวกเขาไม่ถือตัว พวกเขาดำเนินชีวิตที่ดีมาก 

 

มาคริสตจักรได้รับอะไรดี ๆ มากมาย 

ที่สำคัญคือมิตรภาพ กับพี่น้องชายหญิง กับพ่อแม่ญาติมิตร 

และที่สำคัญ ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น 

 

เขาถึงเรียกว่านี่แหละเป็น

ที่รวมพลคนที่พระเจ้าเรียกมา

“เอกคลีเซีย” หรือ “คริสตจักร” นั่นเอง 

มาเถอะครับ ท่านอาจพบของขวัญที่ทรงเตรียมไว้ให้ท่านที่นั่น

(ฮีบรู 10:23-25)

 

 

ผู้เชื่อใหม่ที่อยากไปคริสตจักร

กรุณาติดต่อเข้ามา

คลิ๊กที่ปุ่ม คุยกับเราใน messenger 

เราจะช่วยหาคริสตจักรใกล้บ้านให้กับท่าน

 

#รู้จักพระเจ้า #พระเจ้า #คริสเตียน #อยากเป็นคริสเตียน #ผู้เชื่อใหม่ #ไปโบสถ์ที่ไหนดี #โบสถ์ #คริสตจักร 

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?