อยากศึกษาเรื่องพระเจ้าจะเริ่มต้นอย่างไร?

➡ วิธีที่ง่ายที่สุด ดีที่สุด และนำคุณไปสู่ความจริง
เกี่ยวกับพระเจ้าได้ถูกต้องที่สุดก็คือ
การ อ่ า น พ ร ะ คั ม ภี ร์ ไ บ เ บิ ล
พระคัมภีร์เป็นเหมือนหนังสือประวัติศาสตร์
ที่บันทึกเรื่องราวของคนในอดีต
และประสบการณ์ของพวกเขากับพระเจ้า
และเรื่องราวของพระเยซูผู้ที่บอกว่า
พระองค์เป็นพระเจ้าที่มาบนโลกนี้
เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากบาป
แต่สิ่งที่ทำให้พระคัมภีร์แตกต่างจาก
บันทึกทางประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆก็คือ
พระพระคัมภีร์เป็น พ ร ะ คำ ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า
ในพระคัมภีร์กล่าวว่า
“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า …”
(‭‭2 ทิโมธี‬ ‭3:16‬)
พูดง่ายๆก็คือ พระเจ้าเป็นผู้ที่ดลใจ
หรือพูดผ่านคนของพระเจ้า
ให้เขียนพระคัมภีร์ทุกตอนออกมา
คล้ายๆกับว่าพระคัมภีร์เป็นเหมือน
อัตชีวประวัติของพระเจ้า
ที่พระองค์เขียนขึ้นมาเอง
ถ้าคุณอยากจะรู้จักใครสักคน
วิธีที่ดีที่สุดและทำให้คุณรู้จักเค้าคนนั้น
อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน
ก็ต้องทำความรู้จักผ่านตัวเขาคนนั้นเอง
เช่นเดียวกันถ้าคุณอยากรู้จักพระเจ้า
คุณก็ควรรู้จักพระเจ้าเองว่า #พระเจ้าเป็นใคร
และ การอ่าน #พระคัมภีร์ นั่นแหละ คือ
ที่ดีที่สุด และ #แม่นยำ ที่สุด
➡ ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจจะทำอย่างไร?
? ถ า ม ใครสักคนที่เข้าใจและให้คำตอบคุณได้
ถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นคริสเตียนจะดีมาก
คุณถามจากเขาได้เลย
หรืออาจจะลองติดต่อโบสถ์ที่ใกล้ๆบ้านดูก็ได้
แต่ถ้าคิดไม่ออกว่าจะถามใคร
ทักมาถามกับเพจของ รู้ จั ก พ ร ะ เ จ้ า ของเราก็ได้
➡ แล้วจะหาพระคัมภีร์ไบเบิลได้จากที่ไหน?
บางโบสถ์ก็อาจจะมีแจก
แต่สมัยนี้คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพระคัมภีร์
มาไว้ในมือถือเพื่อคุณสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาได้เลย
?โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ ทักมาถามเราได้ ฟรีเหมือนกัน
ข้อมูลอ้างอิง

 

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?