อยากเป็นคริสเตียนต้องทำอย่างไร?

แม้แต่คนที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียน
พวกเขาก็ #ตัดสินใจเอง เช่นกัน
การเป็นคริสเตียนที่แท้จริง “ไม่ใช่” เพียง
❌ การเปลี่ยนข้อมูลทางศาสนาในบัตรประชาชน
❌ การไปโบสถ์ทุกอาทิตย์
❌ ใส่สร้อยไม้กางเขน
❌ หรือ การไปสารภาพบาปกับบาทหลวง
เพราะการเป็นคริสเตียนที่แท้จริง
มันมากกว่าเป็นคนดีตามหลักศาสนา
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
แล้วการเป็นคริสเตียนคืออะไรกันแน่ ❓❓
แล้วฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร❓❓
⬇️
คริสเตียนคือ การละทิ้งทางเดินชีวิตในอดีต
และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเดิมไว้ข้างหลัง
และเดินตามทางความเชื่อในพระเยซู
อย่างที่บอก การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพียงการ
เป็นคนดีตามหลักคำสอนของศาสนา
และเป็นการยอมรับว่าคุณเป็นคนบาป
ที่ต้องการช่วยเหลือให้พ้นจากบาปต่างหาก
คุณต้องยอมรับความจริงที่ว่า
พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก จักรวาล
และสร้างคุณ และพระองค์รักคุณมาก
จนไม่อยากเห็นคุณจมอยู่ในความบาป
และต้องรับผลของบาปนั้น
พระองค์จึงลงมาบนโลก
และใช้ชื่อว่าเยซู เป้าหมายคือ
เพื่อสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของคุณ
และทรงฟื้นขึ้นมา
นอกจากการยอมรับความจริงเหล่านี้แล้ว
คุณจำเป็นต้องเชื่อและยอมรับการช่วยเหลือ
จากพระเยซูที่สิ้นพระชนม์เพื่อ
ไถ่ความบาปให้กับคุณด้วย
ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก
จนได้ประทานพระบุตรองค์ของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น
จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”
– ยอห์น 3:16 –
พระเจ้าทรงสัญญาว่า
ใครก็ตามที่วางใจในพระเยซู
จะไม่ต้องตกนรกเพราะบาป
และจะได้มีชีวิตนิรันดร์
อยู่กับพระเจ้าตลอดไป
การเป็นคริสเตียน
แต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณ
ในการช่วยเหลือของ #พระเยซู
ตอนนี้ ให้คุณลองถามใจของคุณดูสิว่า
??คุณพร้อมไหม ที่จะยอมรับว่าคุณมีความบาป
และยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า
ที่ช่วยคุณให้รอดพ้นจากบาปนั้นได้?
หากคุณยอมรับเช่นนั้น
คุณก็น่าจะพร้อมที่จะ
รับการช่วยเหลือจากพระองค์
แต่หากคุณไม่รู้ว่าจะอธิษฐานบอกกับพระองค์อย่างไร?
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
นี่น่าจะพอเป็นตัวอย่างให้กับคุณได้
คุณลองอธิษฐานจากหัวใจของคุณ
ตามคำอธิษฐานนี้ได้เลย
“ข้าแต่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ลูกเสียใจที่ได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่น
ลูกต้องการที่จะกลับใจจากบาปและกลับมาหาพระองค์
ขอทรงโปรดยกโทษความปิดบาปทั้งหมดให้แก่ลูก
ลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักลูกและทรงอภัยบาปให้แก่ลูก
ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
ลูกต้องการที่จะติดตามพระองค์
ขอทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด
และองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกด้วยเถิด อาเมน”
หลังจากนี้ หากคุณได้อธิษฐานแล้ว
หรืออยากรู้จักและศึกษาเรื่องราว
ของพระเจ้ามากขึ้น เราช่วยคุณได้
ทักมาหาเราได้เลย
ข้อมูลอ้างอิง
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?