เป็นความจริงไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า?

 

เป็นความจริงไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า?


คำถาม: เป็นความจริงไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า?

คำตอบ:
ในเมื่อพระเจ้าสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ปรารถนาได้ พระองค์จะไม่ทำอะไรที่เป็นการต่อต้านน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์หรือตรงกันข้ามกับพระประสงค์พระองค์ พระองค์ไม่สามารถที่จะกระทำบาปได้ ยกตัวอย่างเช่นพระองค์นั้นบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบและการทำบาปไม่ใช่พระลักษณะของพระองค์

บางคนจะยังคงถามว่าทุกอย่างต้องเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าที่มีอำนาจที่ไม่สิ้นสุดไม่ใช่หรือ ตัวอย่างอาจจะช่วยได้ “พระเจ้าสามารถทำให้ก้อนหินหนักมากจนกระทั่งพระองค์ไม่สามารถที่จะยกมันได้หรือ” คำถามนี้มีการกล่าวถึงที่ดูเหมือนว่ามีความขัดแย้ง ถ้าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจมากพระองค์สามารถที่จะทำให้ก้อนกินมีน้ำหนักที่ไม่สามารถชั่งได้ ทำไมถึงจะเป็นไปไม่ได้ หินที่มีฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นพระองค์จะยกไม่ได้ ดังนั้นถ้าหินนั้นมีน้ำหนักที่ไม่สามารถที่จะชั่งได้ จะเป็นไปได้อย่างไรที่พระองค์จะยกไม่ได้ ผู้คนถกเถียงกันว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถที่จะสร้างก้อนหินนั้นขึ้นมาได้ พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุดและถ้ามีก้อนหินที่พระองค์ยกไม่ได้ พระองค์ก็ไม่มีอำนาจไม่สิ้นสุด ความคิดนี้เองมีความขัดแย้งในตัวเองและนอกเหนือข้อจำกัดของตรรกะ การมีอำนาจที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้ายืนยันว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะทำอะไรก็ได้ที่สามารถเป็นไปได้ ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าสามารถมีความขัดแย้งในตัวเองได้ พระองค์จะไม่ปฏิเสธพระลักษณะของพระองค์

การกล่าวเช่นนั้นเราเห็นตลอดทั้งพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจไม่สิ้นสุด มีฤทธิ์อำนาจทั้งหมด ไม่มีผู้ใดหรืออะไรที่เท่าเทียมหรือเหนือกว่า ในการอภิปรายเรื่องที่พระเจ้าทำให้ทางแห้งในแม่น้ำ จอร์แดนที่กว้างใหญ่เพื่อให้ทางที่ปลอดภัยแก่ประชากรของพระองค์ โยชูวา 4:24 กล่าวว่า “เพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได้ทราบว่า พระหัตถ์พระเจ้านั้นทรงฤทธิ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะยำเกรง พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นนิตย์” เยเรมีย์ 32:26 – 27 กล่าวคล้ายๆ กันว่า “พระวจนะของพระเจ้ามายังเยเรมีย์ว่า ดูเถิด เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้น สำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ” ต่อด้วยในฮีบรู 1:3 เราเห็นว่า “พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์…” ข้อเหล่านี้และข้ออื่นๆ แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระองค์ และเป็นไปได้สำหรับพระองค์

ทูตสวรรค์ในลูกา 1:36 – 37 กล่าวกับมารีย์ว่า “ดูซิ ถึงนางเอลีซาเบธญาติของเธอชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วย บัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมัน ก็มีครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” บางคนถามว่าถ้า “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า” นั่นหมายความว่าฉันสามารถที่จะวิ่งเร็วกว่ารถหรือกระโจนขึ้นตึกสูงได้ภายในการกระโดดครั้งเดียวได้หรือ นั่นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบภายใต้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ แต่ไม่มีสิ่งใดในพระคัมภีร์ที่บ่งบอกว่าเป็นความปรารถนาของพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น สิ่งที่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าไม่ได้ผูกมัดพระองค์ให้พระองค์กระทำจริงๆ เราต้องคุ้นเคยอย่างมากกับพระวจนะเพื่อที่เราจะรู้ว่าอะไรคือความปรารถนาของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ รวมถึงด้วยเหตุนั้นรู้ว่าสิ่งใดที่พระองค์จะให้เป็นไปได้ในชีวิตของเรา

เมื่อเราพิจารณาถึงงานที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ภายในพระคัมภีร์ทั้งหมดของพระบิดาในสวรรค์ของเรา เราเห็นว่าแน่นอนพระองค์สามารถที่จะนำเหตุการณ์ของมนุษย์ไปอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลา ทั้งๆ ที่สิ่งต่างๆ ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ ทั้งหมดก็เพื่อพระประสงค์อันเต็มด้วยพระสิริของพระองค์ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?