อะไรคือศาสนาที่แท้จริงสำหรับฉัน?

October 19, 2018

คำถาม: อะไรคือศาสนาที่แท้จริงสำหรับฉัน? คำตอบ: ร้านอาหารจานด่วนยั่วใจเราด้วยการเปิดโอกาสให้เราเลือกสั่งอาหารตามที่เราต้องการได้ ร้านกาแฟบางแห่งโฆษณาว่าร้านของตนมีกาแฟรสชาติหลากหลายนับร้อย…

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่?

October 18, 2018

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกไว้ว่าพระเยซูได้ตรัสว่า…

ความหมายของชีวิตคืออะไร?

October 17, 2018

คำถาม: ความหมายของชีวิตคืออะไร? คำตอบ:ความหมายของชีวิตคืออะไร?ฉันจะหาความหมายของชีวิต เติมชีวิตให้เต็มและพอใจกับชีวิตได้อย่างไร?ฉันจะมีความเข้มแข็งพอที่จะทำอะไรสักอย่างที่มีความหมายตลอดไปให้สำเร็จได้ไหม? มีคนมากมายไม่เคยหยุดคิดเลยว่าอะไรคือความหมายของชีวิต…

พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่?

September 27, 2018

คำถาม: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่? คำตอบ: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่?…

มีชีวิตหลังความตายหรือไม่?

August 29, 2018

คำถาม: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? คำตอบ: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? พระคัมภีร์บอกเราไว้ว่า…

คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป?

August 27, 2018

คำถาม: คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป? คำตอบ: พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า มีทางเลือก…

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังตกอยู่ในความรัก?

August 25, 2018

คำถาม: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังตกอยู่ในความรัก? คำตอบ: ธรรมชาติมนุษย์ของเราบอกว่าความรักไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าความรู้สึกในอารมณ์ เราตัดสินใจตามอารมณ์ของเรา…

ความรักของพระคริสต์คืออะไร?

August 23, 2018

คำถาม: ความรักของพระคริสต์คืออะไร? คำตอบ: วลี “ความรักของพระคริสต์”…

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

August 21, 2018

คำถาม: ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? คำตอบ: ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองฟีลิปปีของชาวกรีก ตั้งคำถามคล้ายอย่างนี้กับเปาโล…