ค้นหา

[wpseo_breadcrumb]

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์?

                                     หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์? คำถาม: หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์…

ถ้าพระเจ้าได้ทรงรู้ว่าซาตานจะกบฏ ทำไมพระองค์จึงทรงสร้างมัน?

                    …