Skip to content

ช่วยคนไทยให้ได้รู้จักและพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

เข้าใจพระคัมภีร์ภายใน 7 นาที

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน?

คำถาม: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน? คำตอบ: ในการพยายามตอบคำถามนี้ ข่าวดีคือมีอะไรมากมายที่เราสามารถค้นพบได้เกี่ยวกับพระเจ้า!…

พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

คำถาม: พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?   คำตอบ: พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัสแบบมีเสียงกับผู้คนหลายครั้ง (อพยพ…

พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

คำถาม: พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง? คำตอบ:…

ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน?

คำถาม: ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน? คำตอบ: Bertrand Russell…

พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่?

คำถาม: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่? คำตอบ: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มีคนสนใจเรื่องนี้มาก…

พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์?

คำถาม: พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์? คำตอบ: ข้อพระคัมภีร์ 1 เปโตร…

ดูวีดีโอใน Youtube

ติดตามใน Facebook