ช่วยคนไทยให้ได้รู้จักและพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

เข้าใจพระคัมภีร์ภายใน 7 นาที

อยากศึกษาเรื่องพระเจ้าจะเริ่มต้นอย่างไร?

อ ย า ก ศึ ก…

ไม่ใช่คริสเตียนไปโบสถ์ได้ไหม

ไ ม่ ใ ช่ ค ริ…

พระเจ้ามีจริงไหม

ทำ ไ ม ค ริ ส…

อยากเป็นคริสเตียนต้องทำอย่างไร?

อยากเป็นคริสเตียนต้องทำอย่างไร? การเป็นคริสเตียน #คุณไม่จำเป็นต้องเกิดในครอบครัวคริสเตียน #คุณต้องเลือกและตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง แม้แต่คนที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียน พวกเขาก็…

ผู้นำแบบไหนที่คุณอยากตาม?

ผู้นำแบบไหนที่คุณอยากตาม ⁉️ ผู้นำบางคนก็น่าตามมากเหลือเกิน แต่บางคนก็… ผู้นำแบบผู้รับใช้ / Servant…

เราจะเชื่อพระคัมภีร์ได้อย่างไรว่าเป็นความจริง?

เราจะเชื่อพระคัมภีร์ได้อย่างไรว่าเป็นความจริง? พระคัมภีร์ #ไม่ใช่ หนังสือประเภทนิทาน พระคัมภีร์ #ไม่เหมือน…

ดูวีดีโอใน Youtube

ติดตามใน Facebook