การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร?

 

การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร?


คำถาม: การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ:
มีข้อคำพระคัมภีร์มากกว่า 169 ข้อในพระคัมภีร์ที่อ้างถึงวิธีซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมเพื่อพวกเรา ฟิลิปปี 4:19 ถ่ายทอดอย่างง่ายๆ ว่า “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรื่องของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” ในขณะที่ผู้แสวงหาความสำเร็จ จะมองหาเงินทองหรือตำแหน่งเพื่อมาถึงจุดที่สุดยอดเสมอ เราควรมองดูให้ชัดเจนถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะจัดเตรียมให้แก่พวกเรา

เหมือนพ่อแม่ที่ดีๆ พระเจ้าไม่เคยให้สิ่งที่พระองค์รู้ว่าเป็นอันตรายแก่พวกเรา พระประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อจะช่วยพัฒนาเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์เพื่อที่เราจะกลายเป็นเกลือและแสงสว่างในโลก (มัทธิว 5:13 – 14) พระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะให้เราเห็นพระองค์เป็นแหล่งสมบัติต่างๆ แห่งสวรรค์ สิ่งที่ถูกร้องขอไม่ใช่เป้าหมายหลักของชีวิตนี้ (ลูกา 12:15)

ความแตกต่างของพระเจ้าระหว่างสิ่งที่จำเป็นของเรากับความต้องการของเรา เพราะพระองค์รู้ว่าสมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่น (มัทธิว 6:21) พระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเรา และอะไรที่เราจำเป็นก็คือ การเพ่งไปที่ชีวิตนิรันดร์ในขณะที่ยังคงมีชีวิตอยู่

พระเจ้าเป็นห่วงเกี่ยวกับทุกส่วนของการดำรงชีวิตของเราคือจิตวิญญาณ จิตใจและร่างกาย เพราะว่ามุมมองด้านพระลักษณะของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นวิธีการที่พระเจ้าจะจัดเตรียมสำหรับพวกเรานั้นเกินกว่าที่พวกเราทูลขอหรือจินตนาการได้ (เอเฟซัส 3:20) เราสามารถวางใจในความดี การแนะนำและการดูแลนำทางของพระองค์มากกว่าที่เราจะสามารถทำได้ด้วยตัวของพวกเราเอง พระเจ้าทรงจัดเตรียมวิธีการสำหรับเราเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แห่งความสนิทสนม การสื่อสารและเชื่อฟังพระองค์เพื่อที่จะเราสามารถนำตัวเองและผู้อื่นเข้าสู่คุณภาพของชีวิตแบบ “สดุดี 23” คนที่ผู้นำทางของเขาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” (สดุดี 23:1)

ในคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ให้ทูลขอนิมิตและการพึ่งพาพระเจ้าได้รับการยืนยันทุกครั้งเวลาเราอธิษฐาน “ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้” (มัทธิว 6:11) ในมัทธิว 6:25 – 34 พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอาหารหรือเสื้อผ้า พระบิดาทรงรู้ความจำเป็นของเรา พระองค์ปรารถนาความสัมพันธ์แบบพันธสัญญากับเราและรวมถึงการไว้วางใจในพระองค์เพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องทำประจำวันและแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเป็นอันดับแรก (มัทธิว 6:33)

สดุดี 84:11 ประกาศว่า “…พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม” ข้อนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าพระเจ้าจะทรงให้เกิดผลในชีวิตของเรา เราต้องเดินอย่างเที่ยงธรรม

ยากอบ 4:3 เป็นคำตอบต่อคำถามเราเกี่ยวกับว่าทำไมบางครั้งผู้ที่อธิษฐานไปแล้วถึงไม่ได้รับคำตอบคือ “ท่านขอก็จะไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน” พระเจ้าเห็นหัวใจและแรงผลักดันในการอธิษฐานของเรานั้นสำคัญต่อพระองค์

ข้อพระคำมากมายเกี่ยวกับนิมิตของพระเจ้านั้นสัมพันธ์กับความจำเป็นของเราด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงความจำเป็นด้านกายภาพของชีวิตในทุกวัน ผู้อื่นอ้างถึงความจำเป็นสำหรับจิตใจและจิตวิญญาณของเรา ข้างในส่วนลึกของเรา พระองค์จัดเตรียมสันติสุข (ยอห์น 14:27) ความสบายใจ (2 โครินธ์ 1:4) และ “ฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเอง” (2 โครินธ์ 1:7) ให้แก่เรา ในความเป็นจริงพระองค์ “…ทรงประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรค์สถาณโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3) ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพทางกายภาพอะไรก็ตาม เราสามารถที่จะพอใจในพระเจ้าได้ (ฟิลิปปี 4:12)

ข้อพระคำอย่างเช่นกาลาเทีย 1:15 และเยเรมีห์ 1:5 ให้ความเชื่อมั่นแก่เราว่าความรักของพระเจ้าและการควบคุมของพระองค์เริ่มต้นก่อนที่เราอยู่ในครรภ์ เป็นของขวัญที่ดีที่จะรู้ว่าพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตั้งแต่เริ่มต้น รักของพระองค์ที่มีต่อเราถูกรวมเข้าด้วยกันกับความปรารถนาของพระองค์เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา พระองค์คือเยโฮวาห์-ยิเรห์ที่แท้จริง พระเจ้าผู้จัดเตรียม

นิมิตของพระเจ้าแผ่ขยายความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของพระองค์ออกไปสู่ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับพระองค์อย่างลึกซึ้ง (สดุดี 104:21) บ่อยครั้งเรามองข้ามฝนที่ตกลงมา ดวงอาทิตย์ที่ขึ้นในทุกๆ เช้า สายลมเย็นชื่นใจที่พัดและกระแสน้ำที่ชะล้างชายฝั่งของเราและทำให้มหาสมุทรในชีวิตเรามีชีวิตชีวา แต่ทุกสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยพระเจ้า ผู้ทรงมีพระประสงค์ที่ดีเลิศของพระองค์สำหรับพวกเรา


ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?