พระเจ้ารู้อนาคตหรือไม่?

 

พระเจ้ารู้อนาคตหรือไม่?


คำถาม: พระเจ้ารู้อนาคตหรือไม่?

คำตอบ:
พระคัมภีร์นั้นถูกต้องแม่นยำเสมอ รวมถึงการพยากรณ์ในเนื้อหาของพระคัมภีร์เช่นเดียวกัน ให้เราพิจารณาตัวอย่างเช่นการพยากรณ์ที่ว่าพระคริสต์จะเกิดที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย ตามที่ทำนายไว้ในมีคาห์ 5:2 มีคาห์ได้กล่าวคำพยากรของเขา 700 ปีก่อนคริสตศักราช พระคริสต์เกิดที่ไหนในอีกเจ็ดศตวรรษต่อมา ที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย (ลูกา 2:1 – 20, มัทธิว 2:1 – 12)

Peter Stoner จากหนังสือเรื่อง Science Speaks ได้แสดงหลักฐานในการพยากรณ์ของพระคัมภีร์นั้นถูกตัดออกโดยวิทายาศาสตร์แห่งความเป็นไปได้ การนำคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์มาเพียงแค่แปดคำพยากร Stoner พบว่าโอกาสที่มนุษย์คนใดก็ตามจะทำให้สำเร็จทั้งหมดคือ 1 ใน 10 ต่อฤทธิ์อำนาจที่ 17 ก็จะเป็นโอกาส 1 ใน 100,000,000,000,000,000 แน่นอนว่าพระเยซูทำให้คำพยากรณ์สำเร็จมากกว่าแปดคำพยากรณ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระคัมภีร์นั้นถูกต้องแม่ยำในการทำนายอนาคต

ในเมื่อพระเจ้าสามารถทำนายอนาคต พระองค์รู้อนาคตอย่างแน่นอน อิสยาห์บันทึกคำเหล่านี้เกี่ยวกับพระเจ้า “จงจำสิ่งล่วงแล้วในสมัยก่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดเหมือนเรา ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยให้ทราบตั้งแต่กาลโบราณ กล่าวว่า ‘แผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะกระทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทั้งสิ้น'” (อิสยาห์ 46:9 – 10) พระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นและประกาศถึงการสิ้นสุดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

พระเจ้านั้นสัพพัญญูรู้คือว่าพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างที่แท้จริงและเป็นไปได้ พระเจ้านั้นเป็นนิรัดร์เช่นเดียวกัน (สดุดี 90:2) ในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้านิรันดร์และสัพพัญญูรู้พระองค์อยู่ในชีวิตของเราเมื่อวานนี้ ในวันนี้ และในวันพรุ่งนี้ อดีต ปัจจุบันและอนาคต พระเจ้าเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (วิวรณ์ 21:6)

ยังคงมีการพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่รอคอยจะเสร็จสมบูรณ์ เพราะว่าพระเจ้ารู้อนาคต เราสามารถที่จะวางใจว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดจะสำเร็จในตอนท้าย เหตุการณ์ต่างๆ กำลังเกิดขึ้นในปฏิทินของพระเจ้าตามแผนการของพระองค์ เรารู้ว่าใครกุมอนาคตไว้ ก็คือพระเจ้าของพระคัมภีร์ผู้เป็นความจริง เป็นบุคคล เป็นนิรันดร์และรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง


ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?