ค้นหา

Home » กลัวตกนรก

ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก?

คำถาม: ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก? คำตอบ: การไม่ไปลงนรกนั้นทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิด บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องเชื่อฟังบัญญัติสิบประการเพื่อชีวิตของพวกเขาจะไม่ไปลงนรก บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมบางอย่างเพื่อที่จะไม่ต้องไปลงนรก บางคนเชื่อว่าไม่มีทางที่เราสามารถรู้แน่ชัดว่าเราจะไปลงนรกหรือไม่ ไม่มีมุมมองใดในมุมมองเหล่านี้ที่ถูกต้อง