ค้นหา

Home » การนับถือตนเอง

คริสเตียนควรมีมุมมองความนับถือตนเองอย่างไร?

คำถาม: คริสเตียนควรมีมุมมองความนับถือตนเองอย่างไร? คำตอบ: หลายคนให้นิยามคำว่าความนับถือตนเองเป็น “ความรู้สึกมีค่าขึ้นอยู่กับทักษะของพวกเขา การประสบผลสำเร็จ สถานภาพ แหล่งทรัพย์สมบัติ หรือรูปลักษ์” ความนับถือตนเองเช่นนี้สามารถนำคนให้รู้สึกเป็นอิสระและทนงตัวและลุ่มหลงในการนับถือตนเอง…