ค้นหา

Home » การบริหารการเงิน

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินของท่านไว้ว่าอย่างไร?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินของท่านไว้ว่าอย่างไร? คำตอบ: พระคัมภีร์มีเรื่องที่จะพูดมากมายเกี่ยวกับการบริหารการเงิน เมื่อพูดถึงการกู้ยืมจงดูหนังสือสุภาษิต 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 (คนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจน…