ค้นหา

Home » การเงิน

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินของท่านไว้ว่าอย่างไร?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินของท่านไว้ว่าอย่างไร? คำตอบ: พระคัมภีร์มีเรื่องที่จะพูดมากมายเกี่ยวกับการบริหารการเงิน เมื่อพูดถึงการกู้ยืมจงดูหนังสือสุภาษิต 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 (คนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจน…

หนี้สินล้นพ้นตัว

หนี้สินล้นพ้นตัว

คุณพ่อป่วยด้วยโรคหลายโรคทำให้ต้องตัดขาไปข้างนึง คุณแม่ทำงานเพียงคนเดียวแล้วต้องเลี้ยงดูลูกอีก 3 คน ลูกทุกคนก็เรียนหมดเลย ซึ่งงานคุณแม่ก็เป็นงานโรงงานทั่วไป รายได้ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่