ค้นหา

Home » คนที่พร้อม

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า…เมื่อไหร่เราได้พบกับคู่ครองที่เหมาะสม?

คำถาม: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เราได้พบกับคนที่เพียบพร้อมเหมาะเป็นคู่ครองของเรา?   คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าเราจะพบ”คู่ครองที่เพียบพร้อม” อย่างไร และไม่ได้กล่าวเจาะจงว่าเราจะทำไงในเรื่องการหาคู่ครองที่เหมาะจะแต่งงานด้วย สิ่งหนึ่งที่พระคำของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนให้เราแน่ใจว่าเราต้องไม่แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อ