ค้นหา

Home » ความกลัว

อะไรคือทฤษฎีต่างๆ เรื่องการไถ่โทษบาปแทน ?

คำถาม: อะไรคือทฤษฎีต่างๆ เรื่องการไถ่โทษบาปแทน ? คำตอบ: ตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักร มีแนวคิดที่แตกต่างกันเรื่องการไถ่โทษบาปแทน บางแนวคิดก็ถูกและบางแนวคิดก็ผิด แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำไปแผ่ขยายออกไป โดยส่วนบุคคลหรือนิกายแตกต่างกันไป…

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความกลัว?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความกลัว? คำตอบ: พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องความกลัวสองแบบโดยเฉพาะ แบบแรกที่เป็นประโยชน์และต้องเป็นที่หนุนใจ แบบที่สองคือความเสียหายและต้องเอาชนะ ความกลัวแบบแรกคือความยำเกรงพระเจ้า ความกลัวแบบนี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าจะต้องกลัวอะไรบางอย่าง แต่มันเป็นความเกรงกลัวยกย่องพระเจ้า ความเคารพฤทธิ์อำนาจและพระสิริของพระองค์…

ชีวิตสับสนวุ่นวาย ไม่รู้จะจัดการอย่างไร

ชีวิตสับสนวุ่นวาย ไม่รู้จะจัดการอย่างไร

ตอนมีชื่อเสียงโด่งดังเราก็บริหารจัดการมันไม่ค่อยเป็น เป็นแค่อารมณ์ดีใจกับสิ่งที่เราได้มา วิกฤตก็คือว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่ ก็ทำให้เราเกิดความสับสนวุ่นวายในชีวิต เหมือนขึ้นที่สูงแล้วกลัวจะตกลงมา แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับชีวิตอย่างไร

กลัว และวิตกกังวลกับอนาคต

กลัว และวิตกกังวลกับอนาคต

เป็นคนที่กลัวการจากกัน กลัวคนในครอบครัวจะจากไป และกลัวการเปลี่ยนแปลง อยากให้ผลงานเป็นที่ยอมรับไปเรื่อยๆ ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงว่าคนชอบเราน้อยลง