ค้นหา

Home » ความภาคภูมิใจ

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความภาคภูมิใจ?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความภาคภูมิใจ? คำตอบ: มีความแตกต่างระหว่างความเย่อหยิ่งแบบที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง และความภาคภูมิใจที่เรารู้สึกเกี่ยวกับผลงานดีที่เราทำ สุภาษิต 8:13 “ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้าย เราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง และทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลง”