ค้นหา

Home » ความรับผิดชอบ

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความสำคัญของความรับผิดชอบ?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความสำคัญของความรับผิดชอบ? คำตอบ: มีสิ่งล่อลวงใจมากแล้วในโลกทุกวันนี้ และซาตานกำลังทำงานล่วงเวลาเพื่อสร้างสิ่งล่อใจมากขึ้น ในยามที่เผชิญกับการทดลองนั้น คริสเตียนมากมายแสวงหา “คนที่ร่วมรับผิดชอบ” เพื่ออธิษฐานด้วยกัน และช่วยแบ่งเบาภาระทั้งหลายที่มาพร้อมกับการทำสงครามฝ่ายวิญญาณ…