ค้นหา

Home » ความโกรธ

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความโกรธ?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความโกรธ? คำตอบ: การจัดการความโกรธเป็นหัวข้อสำคัญ ที่ปรึกษาคริสเตียนหลายคนรายงานว่าร้อยละ 5ของคนที่เข้ามาขอคำปรึกษามีปัญหาเรื่องการจัดการกับความโกรธ ความโกรธสามารถทำลายการติดต่อสื่อสารกัน และบั่นทอนความสัมพันธ์ และมันทำลายทั้งความสุขและสุขภาพของหลายคน น่าเศร้านักที่ผู้คนมักจะแสดงให้เห็นถึงความโกรธของพวกเขาแทนที่จะยอมรับความรับผิดชอบมัน…