ค้นหา

Home » คู่พระพร

คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?

คำถาม: คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?   คำตอบ: ความคิดทั่วไปของ “คู่แท้” คือสำหรับทุกคนมีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ “เหมาะสม” และถ้าคุณแต่งงานกับคนอื่นนอกจากคู่แท้คนนี้…