ค้นหา

Home » ฆ่าตัวตาย

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่างไร?

คำถาม: คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่างไร? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายว่าอย่างไร? คำตอบ: ตามมุมมองจากพระคัมภีร์ การฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคน ๆ นั้นจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่ หากเขายังไม่ได้รับความรอด การฆ่าตัวตายของเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย…

ทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย?

คำถาม: ทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย? คำตอบ: จิตใจของข้าพเจ้าห่วงหาบรรดาคนที่คิดที่จะจบชีวิตของตัวเองโดยการฆ่าตัวตาย ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้น จิตใจของคุณอาจจะเต็มไปด้วยอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความรู้สึกสิ้นหวังและท้อแท้ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนอยู่ในหลุมลึก…