ค้นหา

Home » นินทา

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการนินทา?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการนินทา? คำตอบ: คำภาษาฮีบรูที่แปลคำว่า “นินทา” ในพันธสัญญาเดิมให้นิยามว่าเป็น “คนหนึ่งที่เผยความลับออกมา คนที่ชอบไปทั่วเป็นคนเล่านิทานหรือคนเล่าเรื่องอื้อฉาว” คนที่นินทาเป็นคนที่มีข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับคนอื่น และเริ่มเอามาเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อไปยังเหล่าคนที่ไม่รู้เรื่องราวนั้น…