ค้นหา

Home » บทบาทของสามีและภรรยา

บทบาทของสามีและภรรยาในครอบครัวคืออะไร?

คำถาม: บทบาทของสามีและภรรยาในครอบครัวคืออะไร? คำตอบ: แม้ว่าเพศชายและเพศหญิงเท่าเทียมกันในการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ให้แต่ละฝ่ายมีบทบาทเฉพาะในชีวิตสมรส สามีต้องรับตำแหน่งเป็นผู้นำในบ้าน 1โครินธ์ 11:3 “แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านเข้าใจว่า พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคน…