ค้นหา

Home » พระเจ้าคือใคร

ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วหรือ?

  ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วหรือ? คำถาม: ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วหรือ? คำตอบ: คำว่า “ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว” มาจากสองคำนี้…