ค้นหา

Home » ภูตผี

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับภูติผี?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับภูติผี / สิ่งที่หลอกหลอน? คำตอบ: มีสิ่งที่เป็นภูตผีหรือไม่ คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับอะไรที่มีหมายความว่าว่า “ภูตผี” อย่างถูกต้อง ถ้าคำนั้นหมายถึง…