ค้นหา

Home » อยู่เพื่ออะไร

วิธีค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิต?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับวิธีค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิต? คำตอบ: พระคัมภีร์พูดไว้อย่างชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราควรเป็นอย่างไร! วัตถุประสงค์ในชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์: โซโลมอน: หลังจากที่ได้พูดถึงการใช้ชีวิตที่หาประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับว่าโลกนี้และทั้งหมดในโลกนี้มีอยู่เท่านั้น กษัตริย์โซโลมอนสรุปไว้ในหนังสือปัญญาจารย์ว่า “จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว…