ค้นหา

Home » เพศสัมพันธ์

พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?   คำตอบ: จากการกระทำที่เสื่อมศีลธรรมทางเพศต่าง ๆ พระคัมภีร์ตำหนิการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานซ้ำแล้วซ้ำอีก (กิจการ 15:20; โรม…