ค้นหา

Home » ให้อภัย

ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

ในพระธรรม (กิจการ 13:38) เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย” การอภัยโทษคืออะไร? และทำไมฉันจึงจำเป็นต้องได้รับ?…