ค้นหา

Home » Archives for Boy Narin

วันเพนเทคอสต์คือวันอะไร เกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไร ?

เพนเทคอสต์ ความหมาย ในภาษากรีก แปลว่า ห้าสิบ  ในภาษาฮีบรู เป็น ‘ชะวาอุด’ เทศกาลแห่งสัปดาห์  …

รับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วทำไมต้องไปโบสถ์

    รับเชื่อแล้ว ทำไมต้องไปโบสถ์ ทำไมเราต้องไปโบสถ์ (คริสตจักร) ด้วยนะ   เวลาเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว เราจะแค่…

เป็นคริสเตียนแล้วนับถือศาสนาต่าง ๆ ด้วยได้ไหม ?

ซีรี่ย์: อยากเป็นคริสเตียน…แต่อยากรู้เรื่องนี้ก่อน Ep1.   เรื่องการเป็นคริสเตียนและการนับถือศาสนาอื่น ๆ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายมิติ   เราอยากเสนอให้คุณใช้ดุลยพินิจของตัวเองเพื่อการตัดสินใจเบื้องต้น เราไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดหรือแนะนำให้ทำสิ่งใด…

4 ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำอย่างไรดี?   ตราบใดที่เราปรารถนาการเริ่มต้นใหม่ เราก็มีความหวังเสมอ ความคาดหวังอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม สามารถกลายเป็นจริงได้ เพราะมีคนๆ หนึ่งได้สัญญาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลว่า  …

ทำไมคริสเตียนไม่ไหว้รูปเคารพ

ก่อนที่เราจะรู้ว่าทำไมคริสเตียนไม่กราบไหว้บูชารูปเคารพ เราต้องรู้ก่อนว่า มนุษย์กราบไหว้รูปเคารพทำไม ?   คำตอบคือ มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับ ‘ธรรมชาติบาป’ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา ผลของความบาป…

ทำไมมนุษย์จึงไม่ควรกราบไหว้รูปเคารพ ?

มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว มนุษย์จึงมีความต้องการอยู่เสมอที่จะมีใครสักคนที่อยู่เคียงข้าง คอยพูดคุยให้กำลังใจช่วยเหลือเรื่องต่างๆ   ก่อนที่จะมนุษย์จะตกลงไปในความบาป พระเจ้ากับมนุษย์มีความสัมพันธ์ดุจดั่งพ่อลูก ความบาปทำให้มนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้า ซึ่งเป็นผลจากการไม่เชื่อฟัง ทำให้เขากับพระเจ้าจึงถูกแยกออกจากกัน เพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์เอง…

ฉันตั้งใจอยากเป็นแม่ที่ดีพร้อมเพื่อลูก แต่ทำไมฉันถึงรู้สึกล้มเหลวตลอดเวลา ?

ฉันอยากนอนพักอีกหน่อย ฉันเหน็ดเหนื่อยกับลูกที่เอาแต่ใจ ฉันขี้เกียจเตรียมอาหารเหลือเกิน ทำไมฉันถึงโมโหลูกอีกแล้วนะ รู้สึกเสียใจจังที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ฉันกลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดีพอจัง   หากคุณเคยรู้สึกทำนองนี้ คุณกำลังเป็นแม่ที่ดีอยู่ค่ะ  …

พิธีบัพติศมาคืออะไร?

พิธีบัพติศมาคืออะไร ? การรับบัพติศมาของคริสเตียนเป็นหนึ่งในสองพิธีปฏิบัติ ที่พระเยซูทรงบัญญัติแก่คริสตจักร ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูตรัสว่า   “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา…

ถ้าเจ็บเพราะรักพระเจ้าช่วยได้ไหม?

ถ้ า เ จ็ บ เ พ ร า ะ…

ทำไมคริสเตียนต้องไปโบสถ์?

ทำ ไ ม ค ริ ส เ ตี ย น…