ค้นหา

Home » กลัวตาย

ฉันจะเอาชนะความกลัวตายได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะเอาชนะความกลัวที่จะตายได้อย่างไร ฉันจะหยุดกลัวการตายได้อย่างไร? คำตอบ: แม้กระทั่งผู้เชื่อที่รู้สึกปลอดภัย สัตย์ซื่อที่สุด สามารถจะมีโอกาสที่เขาจะกลัวความตาย เป็นธรรมดาที่ปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงความตาย และความตายไม่ได้เป็นส่วนในแผนการของพระเจ้า สำหรับการทรงสร้างตั้งแต่แรก…

มีชีวิตหลังความตายหรือไม่?

คำถาม: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? คำตอบ: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? พระคัมภีร์บอกเราไว้ว่า “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวัน และเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจ เขาออกมาเหมือนดอกไม้ แล้วก็เหี่ยวแห้งไป เขาลี้ไปอย่างเงา…