ค้นหา

Home » การอภัยโทษ

ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร? คำตอบ: ในพระธรรม (กิจการ 13:38) เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย”…