ค้นหา

Home » ความชื่นชมยินดี

คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆหรือไม่?

คำถาม: คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆไหม? คำตอบ: อาการหวาดผวา ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล โรคกลัว และภาวะซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคน แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งหลายเชื่อว่า หลาย…

คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า? คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร? คำตอบ: โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่แพร่หลายทั่วไปและมีผลกระทบต่อคนนับล้าน ทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็น คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความรู้สึกเศร้า, โกรธ, สิ้นหวัง, เหนื่อยเพลีย…

ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร? คำตอบ: ช่วงเวลาของความโศกเศร้าและภาวะซึมเศร้าสามารถเข้ามาในชีวิตของคริสเตียนแม้จะเป็นผู้ที่อุทิศตัวเพื่อศาสนาคริสต์ เห็นตัวอย่างมากมายของเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ โยบไม่ปรารถนาให้ตัวเขาเกิดมาเลย โยบ 3:11 “ทำไมข้าไม่ตายเสียแต่กำเนิด ทำไมข้าไม่ขาดใจเสีย…