ค้นหา

Home » ชีวิตใหม่

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์?

                                     หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์? คำถาม: หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์…

พระเจ้าทรงสร้างความบาปหรือเปล่า?

  <script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระเจ้าทรงสร้างความบาปหรือเปล่า? คำตอบ: ในตอนแรกดูเหมือนว่าหากพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง ดังนั้นพระองค์คงต้องสร้างความชั่วร้ายด้วยแน่นอน แต่มีสมมุติฐานอยู่อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันเสียก่อน…

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน?

คำถาม: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน? คำตอบ: ในการพยายามตอบคำถามนี้ ข่าวดีคือมีอะไรมากมายที่เราสามารถค้นพบได้เกี่ยวกับพระเจ้า! หากผู้ที่ค้นหาคำตอบนี้จะอ่านคำตอบทั้งหมดเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับไปเปิดดูข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องทีหลังเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นก็น่าจะดีกว่า การอ้างอิงข้อพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากไม่มีพระคัมภีร์แล้ว…

พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

  คำถาม: พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?   คำตอบ: พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัสแบบมีเสียงกับผู้คนหลายครั้ง (อพยพ 3:14; โยชูวา 1:1;…

พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

  คำถาม: พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง? คำตอบ: เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเพราะพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อเราในสามทาง คือ ทางการทรงสร้าง,…

ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน?

  คำถาม: ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน? คำตอบ: Bertrand Russell ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า เขียนไว้ในหนังสือของเขาชื่อ “ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่เป็นคริสเตียน”…

พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่? คำตอบ: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มีคนสนใจเรื่องนี้มาก จากการสำรวจเราได้พบว่ามีคนมากกว่า…

พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์?

คำถาม: พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์? คำตอบ: ข้อพระคัมภีร์ 1 เปโตร 3:18-19 บอกว่า “ด้วยว่า พระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้น…

ฉันได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว… ต้องทำอะไรต่อจากนี้?

ฉันได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว… ต้องทำอะไรต่อจากนี้? ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง..! คุณได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณแล้ว บางทีคุณอาจจะมีคำถามว่า “ แล้วต้องทำอะไรต่อจากนี้? ฉันจะเริ่มต้นการเดินทางไปกับพระเจ้าได้อย่างไร?” คุณจะทราบได้จาก 5…

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?   คำตอบ: ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองฟีลิปปีของชาวกรีก ตั้งคำถามคล้ายอย่างนี้กับเปาโล และสิลาส เรารู้เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้อย่างน้อยสามอย่าง คือ เขาเป็นผู้คุม…