ค้นหา

Home » ตายแล้วไปไหน

เกิดอะไรขึ้นกับทารกและเด็กเล็กเมื่อพวกเขาตาย?

คำถาม: เกิดอะไรขึ้นกับทารกและเด็กเล็กเมื่อพวกเขาตาย ฉันจะหาวัยที่สามารถให้คำตอบเรื่องราวได้ในพระคัมภีร์ที่ไหน? คำตอบ: บ่อยครั้งที่เราอภิปรายกันแบบหลงผิด เรื่องวัยแห่งความรับผิดชอบ คือความจริงที่ว่าเด็กๆ ไม่ว่าอ่อนวัยแค่ไหน ไม่ใช่ “ไร้เดียงสา”…

มีชีวิตหลังความตายหรือไม่?

คำถาม: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? คำตอบ: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? พระคัมภีร์บอกเราไว้ว่า “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวัน และเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจ เขาออกมาเหมือนดอกไม้ แล้วก็เหี่ยวแห้งไป เขาลี้ไปอย่างเงา…