ค้นหา

Home » ปัญหาทางจิตใจ

คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆหรือไม่?

คำถาม: คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆไหม? คำตอบ: อาการหวาดผวา ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล โรคกลัว และภาวะซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคน แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งหลายเชื่อว่า หลาย…

คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า? คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร? คำตอบ: โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่แพร่หลายทั่วไปและมีผลกระทบต่อคนนับล้าน ทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็น คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความรู้สึกเศร้า, โกรธ, สิ้นหวัง, เหนื่อยเพลีย…