ค้นหา

Home » สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เราทุกคนอยากดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง ด้วยความรู้สึกที่ว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเรานั้นถูกต้อง และถ้ามีคนบอกแก่เราว่า เขาได้พบวิธีการมีชีวิตที่น่าพึงพอใจหรือมีความหมายแล้ว สิ่งที่เราน่าจะทำ อย่างน้อยก็ควรเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขากล่าวนั้นเป็นอย่างไร แล้วศาสานาใหญ่ๆของโลกล่ะ กล่าวถึงเรื่องการดำเนินชีวิตไว้ว่าอย่างไรบ้าง? ในศาสนาและความเชื่อเหล่านั้นมีอะไรบ้างไหม ที่ทำให้ชีวิต…