ค้นหา

Home » หาภรรยา

ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

คำถาม: ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา? คำตอบ: สัมพันธภาพส่วนตัวที่สำคัญที่สุดที่คนมี นอกจากการสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ คือการมีความสัมพันธ์กับภรรยาของตน ในขั้นตอนการค้นหาภรรยาสักคน หลักการที่สำคัญที่สุดคือการค้นหาภรรยาที่มีความเชื่อส่วนตัวกับพระเจ้า