ค้นหา

Home » หึงหวง

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอิจฉา?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอิจฉา? คำตอบ: เมื่อเราใช้คำว่า “อิจฉา” เราใช้มันเมื่อมีความรู้สึกอิจฉาบางคนที่มีอะไรบางอย่างที่เราไม่มี ความอิจฉาแบบนี้เป็นบาปและไม่ได้เป็นลักษณะนิสัยของคริสเตียน; แต่มันแสดงให้เห็นว่าความปรารถนาของเรายังกำลังควบคุมเราอยู่ 1โครินธ์ 3:3…