fbpx Skip to content

ค้นหา

พระเจ้าทรงสร้างความบาปหรือเปล่า?

คำถาม: พระเจ้าทรงสร้างความบาปหรือเปล่า? คำตอบ: ในตอนแรกดูเหมือนว่าหากพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง ดังนั้นพระองค์คงต้องสร้างความชั่วร้ายด้วยแน่นอน แต่มีสมมุติฐานอยู่อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันเสียก่อน นั่นคือความชั่วร้ายไม่ใช่ “สรรพสิ่ง” – เช่นก้อนหิน…

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน?

คำถาม: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน? คำตอบ: ในการพยายามตอบคำถามนี้ ข่าวดีคือมีอะไรมากมายที่เราสามารถค้นพบได้เกี่ยวกับพระเจ้า! หากผู้ที่ค้นหาคำตอบนี้จะอ่านคำตอบทั้งหมดเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับไปเปิดดูข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องทีหลังเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นก็น่าจะดีกว่า การอ้างอิงข้อพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากไม่มีพระคัมภีร์แล้ว…

พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

คำถาม: พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?   คำตอบ: พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัสแบบมีเสียงกับผู้คนหลายครั้ง (อพยพ 3:14; โยชูวา 1:1; ผู้วินิจฉัย…

พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

คำถาม: พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง? คำตอบ: เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเพราะพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อเราในสามทาง คือ ทางการทรงสร้าง, ทางพระวจนะของพระองค์,…

ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน?

คำถาม: ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน? คำตอบ: Bertrand Russell ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า เขียนไว้ในหนังสือของเขาชื่อ “ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่เป็นคริสเตียน” ว่า…