ค้นหา

Home » ความตาย

มีชีวิตหลังความตายหรือไม่?

คำถาม: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? คำตอบ: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? พระคัมภีร์บอกเราไว้ว่า “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวัน และเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจ เขาออกมาเหมือนดอกไม้ แล้วก็เหี่ยวแห้งไป เขาลี้ไปอย่างเงา…

คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป?

คำถาม: คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป? คำตอบ: พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า มีทางเลือก 2 อย่างที่คุณจะสามารถไปอยู่ได้เมื่อตายแล้ว คือสวรรค์หรือนรก พระคัมภีร์ยังบอกอย่างกระจ่างชัดที่สุดว่า คุณสามารถตัดสินใจที่จะได้ไปที่ไหนเมื่อคุณตายไป…

ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก?

คำถาม: ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก? คำตอบ: การไม่ไปลงนรกนั้นทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิด บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องเชื่อฟังบัญญัติสิบประการเพื่อชีวิตของพวกเขาจะไม่ไปลงนรก บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมบางอย่างเพื่อที่จะไม่ต้องไปลงนรก บางคนเชื่อว่าไม่มีทางที่เราสามารถรู้แน่ชัดว่าเราจะไปลงนรกหรือไม่ ไม่มีมุมมองใดในมุมมองเหล่านี้ที่ถูกต้อง

สูญเสียคนที่รักที่สุดในชีวิตไป

สูญเสียคนที่รักที่สุดในชีวิตไป

คุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และอีกไม่นานท่านก็เสียชีวิต คุณแม่เป็นคนที่เรารักมากที่สุด เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของอีฟเลย เป็นช่วงที่สูญเสียคนที่เรารักที่สุดในชีวิตไป ประกอบกับมีปัญหาหลายๆ อย่างเกิดขึ้นในครอบครัว เรียกว่าเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตเลย