ความรักของพระคริสต์คืออะไร?

August 23, 2018

คำถาม: ความรักของพระคริสต์คืออะไร? คำตอบ: วลี “ความรักของพระคริสต์”…

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

August 21, 2018

คำถาม: ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? คำตอบ: ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองฟีลิปปีของชาวกรีก ตั้งคำถามคล้ายอย่างนี้กับเปาโล…

การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร?

August 19, 2018

  คำถาม: การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร?…

ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?

August 17, 2018

คำถาม: ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร? คำตอบ: ช่วงเวลาของความโศกเศร้าและภาวะซึมเศร้าสามารถเข้ามาในชีวิตของคริสเตียนแม้จะเป็นผู้ที่อุทิศตัวเพื่อศาสนาคริสต์ เห็นตัวอย่างมากมายของเรื่องนี้ในพระคัมภีร์…

ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก?

August 15, 2018

คำถาม: ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก? คำตอบ: การไม่ไปลงนรกนั้นทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิด บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องเชื่อฟังบัญญัติสิบประการเพื่อชีวิตของพวกเขาจะไม่ไปลงนรก…

ทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย?

August 12, 2018

คำถาม: ทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย? คำตอบ: จิตใจของข้าพเจ้าห่วงหาบรรดาคนที่คิดที่จะจบชีวิตของตัวเองโดยการฆ่าตัวตาย ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้น…

การเป็นคริสเตียนคืออะไร?

August 9, 2018

คำถาม: การเป็นคริสเตียนคืออะไร? คำตอบ: พจนานุกรมฉบับเวบสเตอร์ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าคริสเตียน ว่า…

คำอธิษฐานของคนบาปคืออะไร?

May 19, 2018

คำถาม: คำอธิษฐานของคนบาปคืออะไร? คำตอบ: คำอธิษฐานของคนบาป คือ…

ทำไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดีๆ ?

October 21, 2017

คำถาม: ทำไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดี ๆ? คำตอบ: ทำไมสิ่งไม่ดีจึงเกิดขึ้นกับคนดี…