ความหมายของชีวิตคืออะไร?

October 17, 2018

คำถาม: ความหมายของชีวิตคืออะไร? คำตอบ:ความหมายของชีวิตคืออะไร?ฉันจะหาความหมายของชีวิต เติมชีวิตให้เต็มและพอใจกับชีวิตได้อย่างไร?ฉันจะมีความเข้มแข็งพอที่จะทำอะไรสักอย่างที่มีความหมายตลอดไปให้สำเร็จได้ไหม? มีคนมากมายไม่เคยหยุดคิดเลยว่าอะไรคือความหมายของชีวิต…

พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่?

September 27, 2018

คำถาม: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่? คำตอบ: พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่?…

มีชีวิตหลังความตายหรือไม่?

August 29, 2018

คำถาม: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? คำตอบ: มีชีวิตหลังความตายหรือไม่? พระคัมภีร์บอกเราไว้ว่า…

คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป?

August 27, 2018

คำถาม: คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป? คำตอบ: พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า มีทางเลือก…

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังตกอยู่ในความรัก?

August 25, 2018

คำถาม: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังตกอยู่ในความรัก? คำตอบ: ธรรมชาติมนุษย์ของเราบอกว่าความรักไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าความรู้สึกในอารมณ์ เราตัดสินใจตามอารมณ์ของเรา…

ความรักของพระคริสต์คืออะไร?

August 23, 2018

คำถาม: ความรักของพระคริสต์คืออะไร? คำตอบ: วลี “ความรักของพระคริสต์”…

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

August 21, 2018

คำถาม: ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? คำตอบ: ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองฟีลิปปีของชาวกรีก ตั้งคำถามคล้ายอย่างนี้กับเปาโล…

การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร?

August 19, 2018

  คำถาม: การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร?…

ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?

August 17, 2018

คำถาม: ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร? คำตอบ: ช่วงเวลาของความโศกเศร้าและภาวะซึมเศร้าสามารถเข้ามาในชีวิตของคริสเตียนแม้จะเป็นผู้ที่อุทิศตัวเพื่อศาสนาคริสต์ เห็นตัวอย่างมากมายของเรื่องนี้ในพระคัมภีร์…