ช่วยคนไทยให้ได้รู้จักและพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

เข้าใจพระคัมภีร์ภายใน 7 นาที

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

พิธีบัพติศมาคืออะไร?

พิธีบัพติศมาคืออะไร ? การรับบัพติศมาของคริสเตียนเป็นหนึ่งในสองพิธีปฏิบัติ ที่พระเยซูทรงบัญญัติแก่คริสตจักร ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูตรัสว่า…

ถ้าเจ็บเพราะรักพระเจ้าช่วยได้ไหม?

ถ้ า เ จ็ บ เ…

ทำไมคริสเตียนต้องไปโบสถ์?

ทำ ไ ม ค ริ ส…

คริสเตียนร่วมสงกรานต์ไหม?

คริสเตียนร่วมสงกรานต์ไหม❓ ? ทุกอย่างที่คริสเตียนเข้าร่วมได้ #ต้องไม่ขัดต่อความเชื่อและหลักการตามพระคัมภีร์ โดยคุณจำเป็นต้องแยกระหว่าง #วัฒนธรรมประเพณี…

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ?

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ หลายคนคงรู้จักกันดีว่า… ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก และคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ทุกคน แต่มันอาจจะฟังดูขัดแย้งสำหรับบางคนนิดหน่อยว่า #ทำไมพระเจ้าแห่งความรักถึงสร้างบางคนขึ้นมา…

รักอย่างไรให้อีกฝ่ายรู้ตัว?

รั ก อ ย่ า ง…

ดูวีดีโอใน Youtube

ติดตามใน Facebook