ช่วยคนไทยให้ได้รู้จักและพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

เข้าใจพระคัมภีร์ภายใน 7 นาที

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

รับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วทำไมต้องไปโบสถ์

    รับเชื่อแล้ว ทำไมต้องไปโบสถ์ ทำไมเราต้องไปโบสถ์ (คริสตจักร)…

เป็นคริสเตียนแล้วนับถือศาสนาต่าง ๆ ด้วยได้ไหม ?

ซีรี่ย์: อยากเป็นคริสเตียน…แต่อยากรู้เรื่องนี้ก่อน Ep1.   เรื่องการเป็นคริสเตียนและการนับถือศาสนาอื่น ๆ…

4 ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำอย่างไรดี?   ตราบใดที่เราปรารถนาการเริ่มต้นใหม่ เราก็มีความหวังเสมอ ความคาดหวังอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม…

ทำไมคริสเตียนไม่ไหว้รูปเคารพ

ก่อนที่เราจะรู้ว่าทำไมคริสเตียนไม่กราบไหว้บูชารูปเคารพ เราต้องรู้ก่อนว่า มนุษย์กราบไหว้รูปเคารพทำไม ?   คำตอบคือ…

ทำไมมนุษย์จึงไม่ควรกราบไหว้รูปเคารพ ?

มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว มนุษย์จึงมีความต้องการอยู่เสมอที่จะมีใครสักคนที่อยู่เคียงข้าง คอยพูดคุยให้กำลังใจช่วยเหลือเรื่องต่างๆ   ก่อนที่จะมนุษย์จะตกลงไปในความบาป พระเจ้ากับมนุษย์มีความสัมพันธ์ดุจดั่งพ่อลูก…

พิธีบัพติศมาคืออะไร?

พิธีบัพติศมาคืออะไร ? การรับบัพติศมาของคริสเตียนเป็นหนึ่งในสองพิธีปฏิบัติ ที่พระเยซูทรงบัญญัติแก่คริสตจักร ก่อนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูตรัสว่า…

ดูวีดีโอใน Youtube

ติดตามใน Facebook