ค้นหา

Home » questions » Page 5

ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?

  ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด? คำถาม: ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?… คำตอบ: คริสเตียนทุกคนมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนที่ทำงาน หรือคนรู้จักที่ไม่ใช่คริสเตียนกันทั้งนั้น การแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนอื่นเป็นเรื่องยากเสมอ แต่การแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนใกล้ตัวยิ่งยากมากขึ้น…

กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?

  กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร? คำถาม: กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?… คำตอบ: ในใจเราทั้งหมดมีความปรารถนาแรงกล้าที่อยากเป็นที่รู้จักและอยากรู้จักคนอื่นๆ ที่สำคัญทุกคนต้องการที่จะรู้จักพระผู้สร้างของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างจริงจัง ทุกวันนี้เราเห็นแต่โฆษณาระบาดทั่วไปหมด ที่ให้สัญญาหลายประการที่จะตอบสนองความอยากของเรา…

ทำไมฉันต้องสนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่หรือไม่?

  ทำไมฉันต้องสนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่หรือไม่? คำถาม: ทำไมฉันต้องสนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่หรือไม่?… คำตอบ: มนุษย์มีการรับรู้ที่จำกัดเกี่ยวกับความซับซ้อนของโลกปัจจุบันและจักรวาลทั้งหมด กล่าวคือธรรมชาติของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข 1 โครินธ์ 14:33…

พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่?

  พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่? คำถาม: พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่? … คำตอบ: ใช่แล้ว พระเจ้าเป็นบุคคล แต่เมื่อเราบอกว่าพระเจ้าเป็น “บุคคล”…

การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร?

  การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร? คำถาม: การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร? คำตอบ: มีข้อคำพระคัมภีร์มากกว่า 169 ข้อในพระคัมภีร์ที่อ้างถึงวิธีซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมเพื่อพวกเรา ฟิลิปปี 4:19…

ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์?

  ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์? คำถาม: ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์? คำตอบ: การนมัสการคือ “การให้เกียรติ นับถือ…

พระเจ้ารู้อนาคตหรือไม่?

  พระเจ้ารู้อนาคตหรือไม่? คำถาม: พระเจ้ารู้อนาคตหรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์นั้นถูกต้องแม่นยำเสมอ รวมถึงการพยากรณ์ในเนื้อหาของพระคัมภีร์เช่นเดียวกัน ให้เราพิจารณาตัวอย่างเช่นการพยากรณ์ที่ว่าพระคริสต์จะเกิดที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย ตามที่ทำนายไว้ในมีคาห์ 5:2…

เป็นความจริงไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า?

  เป็นความจริงไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า? คำถาม: เป็นความจริงไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า? คำตอบ: ในเมื่อพระเจ้าสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ปรารถนาได้ พระองค์จะไม่ทำอะไรที่เป็นการต่อต้านน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์หรือตรงกันข้ามกับพระประสงค์พระองค์ พระองค์ไม่สามารถที่จะกระทำบาปได้ ยกตัวอย่างเช่นพระองค์นั้นบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบและการทำบาปไม่ใช่พระลักษณะของพระองค์ บางคนจะยังคงถามว่าทุกอย่างต้องเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าที่มีอำนาจที่ไม่สิ้นสุดไม่ใช่หรือ…

พระเจ้าคือผู้ใด พระเจ้าคืออะไร เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร?

  พระเจ้าคือผู้ใด พระเจ้าคืออะไร เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร? คำถาม: พระเจ้าคือผู้ใด พระเจ้าคืออะไร เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร? คำตอบ: พระเจ้าคือผู้ใด?…

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์?

                                     หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์? คำถาม: หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์…